Franziska Göbke - Ani Briska 

               - Mary Skull